Informace o nás

Zuberští kuželkáři padesátiletí (2013).

 

Začátky kuželek v Zubří se datují od roku 1963, kdy se postavila budova dnešní kuželny a ubytovny. V roce 1964 byla budova dostavena a začíná se tvořit oddíl kuželek pod hlavičkou TJ Zubří. Zpočátku se hrálo na asfaltových drahách a kuželky se stavěly ručně. Na mistrovské zápasy chodila stavět shozené kuželky zuberská mládež a na tréninku si kuželky stavěli samotní hráči.

V roce 1979 byly asfaltové dráhy nahrazeny dráhami saduritovými (na nich se hraje i v dnešní době). Následně, v roce 1982 byly postaveny bubnové automatické stavěče kuželek, které vydržely v provozu 26 let. V roce 2008 byla zahájena částečná rekonstrukce prostor kuželny a původní bubnové stavěče byly nahrazeny novými řetízkovými stavěči tuzemské výroby. Tyto nové stavěče mají svou zobrazovací jednotku a jsou již také napojeny na počítač, takže zápis se zhotoví automaticky. Mimo výměnu automatických stavěčů kuželek se také podařilo provést generálku sociálního zařízení, zkulturnit celkové prostory kuželny a také se položila nová podlahová krytina v hlavních prostorách kuželny.

Částečná rekonstrukce kuželny by se neuskutečnila bez výrazné pomoci a pochopení Města Zubří, akciové společnosti Gumárny Zubří a firem Elektromontáže Petr Pavelka, Unikol, KSK System, Hends Products, Zámečnictví Jiří Slovák, Husqvarna a Penzion Bečva.

V průběhu těchto 50 let činnosti oddílu jsme se účastnili s „A“ týmem krajského přeboru, s „B“ týmem meziokresního přeboru. Aby pro mužskou kategorii vyrůstala nová generace hráčů, účastnili se krajského přeboru také dorostenci. Tzn. v obobí 80-90 let, hrála dvě družstva šestičlenná a jedno družstvo tříčlenné. Mimo to jsme se účastnili různých turnajů, družebně jsme hráli s celkem Berlína. V Zubří se uskutečňovala utkání „Jaroslavové „ proti „Zbytku světa“, nebo do dnešních dnů fungující „Silvestrovské koulení“. Dlouhé roky probíhala v zuberské kuželně soutěž odborářů z Gumáren Zubří, nebo Tesly Rožnov.

Jednou za rok probíhají přebory oddílu, odkud se nejlepší jednotlivci nominují do krajských přeborů. V letech minulých se stali okresními přeborníky J. Pavlát nebo J. Dvořák. Zřejmě nejúspěšnějšími hráči historie kuželek v Zubří jsou Ing. Jan Krupa, který byl v reprezentačním výběru tehdejšího Československa a v kategorii juniorů se zúčastnil MS a Jaroslav Bok, který hrál 1. kuželkářskou ligu v dresech Vsetína a Luhačovic.

Ve funkcích předsedů oddílu se vystřídali: Albín Krupa, Rostislav Opěla, Emil Grenar, Jan Krupa st. a Radim Krůpa.

V současné době je možno vidět zvýšený zájem o kuželky. Do mistrovských soutěží jsou zapojena dvě družstva dospělých. „A“ družstvo hraje krajský přebor zlínského kraje a „B“ družstvo se účastní soutěže meziokresní přebor VS, PR, NJ.

Kuželna je navíc rok od roku více využívána zuberskou veřejností, což nás velice těší.

Vedení oddílu kuželek pracuje v tomto složení: Radim Krůpa – předseda oddílu, Ing. Jan Krupa – místopředseda, Lubomír Krupa – správce kuželny, Miroslav Macháček – vedoucí „A“ teamu a Jiří Křenek – vedoucí „B“ teamu.

Kuželky nejsou fyzicky namáhavým sportem a lze je hrát od 12 do 100 let. Proto, pokud máte zájem o hru, ať už pasivně nebo aktivně, jste u nás vítáni.

Zuberští kuželkáři si Vás dovolují pozvat do zuberské kuželny na Den otevřených dveří, který se bude konat v rámci oslav oddílu v sobotu 14.12.2013 od 9.00 hodin do 18.00 hodin. Během této doby si můžete bezplatně zahrát kuželky. Občerstvení a dárky pro děti jsou zajištěny /ke hře je nutno mít sportovní obuv se světlou nebarvící podrážkou/. V kuželně bude také ke shlédnutí výstava dobových fotografií, diplomů, pohárů, atd…

Slavnostní výroční členská schůze oddílu se bude konat v neděli 29.12.2013 od 17.00 hodin. V rámci této schůze budou vyhodnoceni členové, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj kuželkářského sportu v Zubří.

Kontakt: krupa.radim@seznam.cz, tel: 731 478 108.

 

                                                                                                         Oddíl kuželek.

TJ Gumárny Zubří – oddíl kuželek - HISTORIE

 

Začátky kuželek v Zubří se datují od roku 1963, kdy se postavila budova dnešní kuželny a ubytovny. V roce 1964 byla budova dostavena a začíná se tvořit oddíl kuželek pod hlavičkou TJ Zubří.

Mezi zakládající členy patřili Květoslav Béna, Albín Krupa, Jaroslav Pavlát st., Rostislav Opěla a další.

Zpočátku se hrálo na asfaltových drahách a kuželky se stavěly ručně. Na mistrovské zápasy chodila stavět shozené kuželky zuberská mládež a na tréninku si kuželky stavěli samotní hráči. Pro dokreslení, mistrovský zápas hrálo 6 mužů a celkově družstvo naházelo 600 hodů (tzn. každý hráč 100). Mezitím musel 200 hodů napsat do zápisu o utkání a 200 hodů postavit. 100 hodů bylo na přípravu. Takové utkání bylo velice náročné. V dnešní době postaví kuželky automatický stavěč a shozené kuželky zaznamenává počítač, který také nakonec vytiskne i zápis o utkání. Ale to předbíháme.

V roce 1979 byly asfaltové dráhy nahrazeny dráhami saduritovými (na nich se hraje i v dnešní době). Následně v roce 1982 byly postaveny bubnové automatické stavěče kuželek, které vydržely v provozu neuvěřitelných 26 let. Hra se stala příjemnější, protože jsme již nemuseli zajišťovat dobrovolníky na stavění shozených kuželek.

Z těchto čísel lze vyčíst, že posledním rokem provozu starých stavěčů je rok 2008.

Právě v tomto období, na přelomu měsíců března a dubna, po ukončení sezóny 2007-2008, probíhá částečná rekonstrukce prostor kuželny. Hlavní částí této rekonstrukce je výměna starých bubnových stavěčů za nové řetízkové stavěče tuzemské výroby.

Výměna ASK by se neuskutečnila bez výrazné pomoci a pochopení Města Zubří, akciové společnosti Gumárny Zubří a firem Unikol Zubří a KSK System Zubří.

V průběhu těchto téměř 45 let činnosti oddílu jsme se účastnili s „A“ týmem krajského přeboru, s „B“ týmem meziokresního přeboru. Aby pro mužskou kategorii vyrůstala nová generace hráčů, účastnili se krajského přeboru také dorostenci. Tzn. v obobí 80-90 let, hrála dvě družstva šestičlenná a jedno družstvo tříčlenné. Mimo to jsme se účastnili různých turnajů, družebně jsme hráli s celkem Berlína. V Zubří se uskutečňovala utkání „Jaroslavové „ proti „Zbytku světa“, nebo do dnešních dnů fungující „Silvestrovské koulení“. Dlouhé roky probíhala v zuberské kuželně soutěž odborářů z Gumáren Zubří, nebo Tesly Rožnov.

Jednou za rok probíhají přebory oddílu, odkud se nejlepší jednotlivci nominují do krajských přeborů. V letech minulých se stali okresními přeborníky J. Pavlát nebo J. Dvořák. Zřejmě nejúspěšnějšími hráči historie kuželek v Zubří jsou Ing. Jan Krupa, který byl v reprezentačním výběru tehdejšího Československa a v kategorii juniorů se zúčastnil MS a Jaroslav Bok, který hrál 1. kuželkářskou ligu v dresech Vsetína a Luhačovic.

Ve funkcích předsedů oddílu se vystřídali: Albín Krupa, Rostislav Opěla, Emil Grenar, Jan Krupa st. a Radim Krůpa.

Bohužel, v dnešní době se již kuželkám nevěnuje tolik lidí jako v minulosti a v posledním desetiletí hraje již jenom jedno seniorské družstvo o 4 hráčích soutěž s názvem meziokresní přebor. V letošní sezóně se nám hra velice dařila a celou soutěž jsme vyhráli. Výsledky, tabulka a více informací o dění v oddílu kuželek naleznete na  www.mesto-zubri.cz.

Historických informací o kuželkách v Zubří mnoho zachováno není. Proto, prosím, pokud máte dobové dokumenty, fotografie, nebo další jiné informace, budeme velice rádi za jejich poskytnutí. Kontakt: 731/478108.

Kuželky nejsou fyzicky namáhavým sportem a lze je hrát od 12 do 100 let. Proto, pokud máte zájem o hru, ať už pasivně nebo aktivně, jste u nás vítáni.

 

                                                                                                         Oddíl kuželek.

Seznam současných a bývalých kuželkářů v Zubří – 2014:

 

Adam Jaroslav

Adámek Ota

Adámek Václav

Balhárek Luboš

Bena Květoslav

Bok Jaroslav

Budinský Jiří

Cibulec Dušan

Divín Miroslav

Dvořák Jaroslav

Grenar Emil

Hrachovec Jaroslav

Hrachovec Josef

Chromela Miroslav

Jančálková Marie

Janošek Roman

Jurajda Robert

Jurka Jaroslav

Juříček Jaroslav

Klaus Marián

Koleček Jiří

Krupa Albín

Krupa Čestmír

Krupa František

Krupa Jan ml.

Krupa Jan st.

Krupa Lubomír

Krupa Petr

Krůpa Radim

Krupa Štěpán

Krůpa Štěpán

Křenek Jiří

Kubín Vlastimil

Macháček Miroslav

Malina Josef

Melichařík Bohumil

Mizera Pavel

Ondřej Jiří

Opěla Rostislav

Pavelka Jaroslav

Pavelka Petr

Pavlát Jaroslav ml.

Pavlát Jaroslav st.

Pavlíček Jaroslav ml.

Pavlíček Jaroslav st.

Pavlíček Petr

Petrov Vladimír

Petřek Ludvík

Plandor Jiří

Pšenica Miroslav

Rajnoch Karel

Randus Josef

Segrado Eduard

Skalka Josef

Skalka Radek

Slovák Jiří

Slováková Naděžda

Šimurda František

Šimurda Jaroslav

Šimurda Jindřich

Štroblík Miroslav

Šturma Josef

Šustáček Martin

Vančura Libor

Vetyška Radek

Vlk Stanislav

Vojkůvka Jan

Zeman Jaroslav

Zeman Václav